Program

Program ramowy

Niedziela, 25 listopada 2018 r.

Przyjazd uczestników

Popołudnie – wycieczka do Muzeum – Zamek w Łańcucie (Łańcut k. Rzeszowa) oraz zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie

Poniedziałek, 26 listopada 2018 r.

8.30 – 9.00 – Rejestracja
9.00 – 9.30 – Otwarcie konferencji
9.30 – 11.00 – Sesja plenarna
11.00 – 11.30 – Dyskusja
11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 – Sesje tematyczne
13.30 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa
15.00 – 16.30 – Sesje tematyczne
16.30 – 17.00 – Dyskusja
19.30 – Bankiet

Wtorek, 27 listopada 2018 r.

9.00 – 10.30 – Sesja plenarna
10.30 – 11.00 – Dyskusja
11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 – Sesje tematyczne
13.00 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – 14.30 – Przerwa obiadowa
14.30 – 16.00 – Sesje tematyczne
16.00 – 16.30 – Dyskusja
16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa
17.00 – 18.00 – Podsumowanie konferencji i zamknięcie konferencji

 

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio