Wymogi redakcyjne

Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w monografii wydanej w wersji papierowej oraz w formacie e-book.

Tekst artykułu pokonferencyjnego należy przesłać na adres: labourlaw@ur.edu.pl
Termin: do 31 styczna 2019 r.

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio