Wymogi redakcyjne

Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w monografii wydanej w wersji papierowej oraz w formacie e-book.

Tekst artykułu pokonferencyjnego należy przesłać na adres:
labourlaw@ur.edu.pl

Termin: do 31 styczna 2022 r.

Szczegółowe wymogi edytorskie zostaną ustalone w terminie późniejszym po dokonaniu wyboru wydawnictwa, w którym zostanie opublikowana monografia pokonferencyjna.

Dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

realizacja: aku studio