Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Jerzy Wratny

Polska Akademia Nauk – przewodniczący

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Zbigniew Góral

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krzyszrof Baran

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Teresa Liszcz, prof.UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Anna Kosut

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. nadzw. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł Nowik

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Antoni Dral, prof. nadzw. WSPIA

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

Dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. nadzw. WSzH

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Prof. Dr. Reinhard Singer

Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. doc. JUDr. Milena BARINKOVÁ, CSc.

Pavol Josef Šafárik University in Košice

Prof. Gaetano Zilio Grandi

Universitá Ca’Foscari Venezia

Prof. José Antonio Fernández Avilés

Universidad De Granada

Prof. Irene Bajo Garcia

Universidad de Alicante

Dr Aneta Kowalczyk

Uniwersytet Rzeszowski – sekretarz

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio