Komitet Naukowy

Dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski – przewodnicząca

Prof. dr hab. Jerzy Wratny

Polska Akademia Nauk – Honorowy przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Baran

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jakub Stelina

Uniwersytet Gdański

Dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. nadzw. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł Nowik

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Antoni Dral, prof. nadzw. WSPIA

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

Dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. nadzw. WSzH

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Krzysztof Walczak

Uniwersytet Warszawski

Prof. Dr. Reinhard Singer

Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Martin Gruber-Risak

University of Vienna

Prof. Maria Salas Porras

Universidad de Málaga

Prof. Gaetano Zilio Grandi

Universitá Ca’Foscari Venezia

Prof. José Antonio Fernández Avilés

Universidad De Granada

Prof. Irene Bajo Garcia

Universidad de Alicante

Dr Agata Ludera-Ruszel

Uniwersytet Rzeszowski – sekretarz

Dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

realizacja: aku studio