Ważne daty

Zgłoszenia wysłane do 30 kwietnia 2021 – 10% zniżki

31 maja 2021 r.:
ostateczny termin przesłania zgłoszenia do udziału w konferencji

30 czerwca 2021 r.:
ostateczny termin przesyłania abstraktu do Księgi Abstraktów.

15 lipca 2021 r.:
informacja o przyjęciu zgłoszenia i ogłoszenie pełnego programu konferencji

15 września 2021 r.:
ostateczny termin na uiszczenie opłaty konferencyjnej

5-6 października 2021 r.:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół pojęcia pracownika i pracodawcy”

31 stycznia 2022 r.:
ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej

Opłaty konferencyjne

  • 200 zł – opłata dla pracowników naukowych z referatem naukowym, przedstawicieli administracji publicznej i samorządów prawniczych (z referatem i bez referatu) – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego. Nie obejmuje noclegu.
  • 150 zł – opłata dla doktorantów z referatem naukowym – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego.
  • 100 zł – opłata za udział w jednym dniu konferencji z referatem naukowym. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego. Nie obejmuje noclegu.
  • 0 zł – pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Polskiej Akademii Nauk
  • 0 zł – przedstawiciele administracji publicznej (zaproszeni przez organizatorów).
  • 0 zł – studenci oraz osoby zainteresowane udziałem w panelach plenarnych
    i tematycznych konferencji – udział bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych).

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Prawa Pracy i Polityki Społecznej
mBank
Nr konta: 11 1140 2004 0000 3602 7655 6086
Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: „Konferencja 5-6 października 2021 r. – Imię i Nazwisko”

Dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

realizacja: aku studio