Terminy

30 września 2018 r. – termin zgłoszeń z rabatem 10%

15 października 2018 r.
ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego

23 października 2018 r.
ogłoszenie programu konferencji

12 listopada 2018 r.
ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej

26-27 listopada 2018 r.
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania”

31 stycznia 2019 r.
ostateczny termin przesłania artykułu naukowego

 

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio