Księga abstraktów

Wymogi edytorskie:

1. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 3500 znaków ze spacjami (wliczając: imię i nazwisko autora, afiliacja, temat oraz słowa kluczowe)

2. Treść powinna być wyjustowana, napisana czcionką Times New Roman (12 pkt.); interlinia: 1.5 z odstępami między wierszami 0 pkt.; marginesy: 2.5 cm, bez pogrubień.

3. Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i angielskim według następującego wzoru:

  • imię i nazwisko autora wraz z afiliacją;
  • tytuł
  • treść abstraktu
  • słowa kluczowe

4. Dane personalne autora należy zapisać czcionką normalną, pogrubioną.

5. Afiliację (tytuł lub stopień naukowy) należy zapisać czcionką normalną, bez pogrubień.

6. Tytuł w języku polskim należy zapisać kursywą pod danymi personalnymi; tytuł w języku angielskim bezpośrednio pod tytułem w języku polskim

7. Słowa kluczowe powinny mieścić się w przedziale od 4 do 8 słów – zapisane kursywą, pogrubione.

8. Termin przesyłania abstraktów: 30 czerwca 2021 r.

Formatka abstraktów

prof. dr hab. Jan Kowalski, Uniwersytet Rzeszowski

Pojęcie pracownika

Niniejsza praca opisuje…

Słowa klucze: pracownik, pracodawca, prawo pracy, stosunek pracy, elastyczność

Dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

realizacja: aku studio