Komitet Organizacyjny

Dr Agata Ludera-Ruszel

Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący

Dr Aneta Kowalczyk

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Maria Bosak-Sojka

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Lena Kryńska-Wnuk

Polska Akademia Nauk

Dr Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Polska Akademia Nauk

Mgr Anna Maroń

Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Michał Skóra

Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Klaudia Gawlik-Bugańska

Uczelnia Łazarskiego

Karolina Murdza

Uniwersytet Rzeszowski

Jakub Prugar

Uniwersytet Rzeszowski

Mateusz Nowak

Uniwersytet Rzeszowski

Paweł Węgrzyn

Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Rozmus

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – sekretarz

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio