Komitet Organizacyjny

Dr Agata Ludera-Ruszel

Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący

Dr Aneta Kowalczyk

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Maria Bosak-Sojka

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Lena Kryńska-Wnuk

Polska Akademia Nauk

Dr Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Polska Akademia Nauk

Mgr Anna Maroń

Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Michał Skóra

Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Klaudia Gawlik-Bugańska

Uczelnia Łazarskiego

Karolina Murdza

Uniwersytet Rzeszowski

Jakub Prugar

Uniwersytet Rzeszowski

Mateusz Nowak

Uniwersytet Rzeszowski

Paweł Węgrzyn

Uniwersytet Rzeszowski

Kamila Kraczkowska

Uniwersytet Rzeszowski

Karolina Kluczewska

Uniwersytet Rzeszowski

Miłosz Puzio

Uniwersytet Rzeszowski

Patrycja Pikiel

Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Polit

Uniwersytet Rzeszowski

Rafał Rataj

Uniwersytet Rzeszowski

Andżelika Padoł

Uniwersytet Rzeszowski

Mateusz Poliszak

Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Rozmus

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – sekretarz

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio