Opłaty konferencyjne

  • 200 zł – opłata dla pracowników naukowych z referatem naukowym, przedstawicieli administracji publicznej i samorządów prawniczych (z referatem lub bez) – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego. Nie obejmuje noclegu.
  • 150 zł – opłata dla doktorantów z referatem naukowym lub posterem naukowym – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego. Nie obejmuje noclegu.
  • 150 zł – opłata dla studentów z posterem naukowym – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego. Nie obejmuje noclegu.
  • 100 zł – opłata za udział w jednym dniu konferencji z referatem naukowym/posterem naukowym. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, udzuał w uroczystym bankiecie, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz publikację artykułu naukowego. Nie obejmuje noclegu.
  • 0 zł – pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Polskiej Akademii Nauk
  • 0 zł – przedstawiciele administracji publicznej (zaproszeni przez organizatorów).
  • 0 zł – studenci oraz osoby zainteresowane udziałem w panelach plenarnych i tematycznych konferencji – udział bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych). 

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

 

Instytut Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Nr konta (mBank): 11 1140 2004 0000 3602 7655 6086

Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: „Konferencja 26-27.11.2018 r. – Imię i Nazwisko”

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio