Scientific Committee

Prof. dr hab. Jerzy Wratny

Polish Academy of Sciences – Chairman

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Warsaw University

Prof. dr hab. Krzysztof Baran

Jagiellonian University

Prof. dr hab. Zbigniew Góral

University of Łódź

Dr hab. Teresa Liszcz, prof. nadzw. UMCS

Marie Curie-Sklodowska University

Dr hab. Anna Kosut

Marie Curie-Sklodowska University

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. nadzw. UŁ

University of Łódź

Dr hab. Paweł Nowik

the John Paul II Catholic University of Lublin

Dr hab. Antoni Dral, prof. nadzw. WSPIA

the Law and Administration University in Rzeszow

Dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. nadzw. WSzH

Humanitas University in Sosnowiec

Prof. Dr. Reinhard Singer

Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. doc. JUDr. Milena BARINKOVÁ, CSc.

Pavol Josef Šafárik University in Košice

Prof. Gaetano Zilio Grandi

Universitá Ca’Foscari Venezia

Prof. José Antonio Fernández Avilés

Universidad De Granada

Prof. Irene Bajo Garcia

Universidad de Alicante

Dr Aneta Kowalczyk

Uniwersytet Rzeszowski – secretary

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio